Välj en sida

Cavandium AB skall förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i mellansverige inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Bolaget ska präglas av en aktiv och kundorienterad förvaltningsstrategi. Projekten kan genomföras antingen på egen hand eller i JV form.

Kontaktpersoner:

Joakim Einarsson
Fastighetsutveckling
Tel: 070 – 651 10 70
Joakim.einarsson@cavandium.se

Jan Egenäs
Styrelseordförande
Tel: 070 – 593 71 38
Jan.egenas@cavandium.se